MUDr. Monika Sičová - Ma Prem Durga

Monika Sičová

Tantrické hnutí Mohendžodáro. Zakladatelka lékařka Monika Sičová a lektor Igor Samotný vycházeli při tvorbě koncepce ze starodávné indické tradice, ze středoevropské reality a současné znalosti lékařské vědy a Osho meditací. Mohenžodáro je jedinečné svou komplexností . Od roku 2003 zasáhlo 3.000 žen, a šíří se postupně do celé Evropy.

Tantra jóga pro ženy a její lidé...Pranama, Monika, zakladatelka

Monika Sičová

Vystudovala francouzské gymnázium v Olomouci. Promovala na první lékařské fakultě University Karlovy. Studovala Osho meditační terapie a hara masáže v Puně v Indii.

Absolvovala jsem tantrické tréninkové programy podle Deva Bhardwaje, šamanství jsem zažila na svých cestách v Indii a Srí Lance. Velkou praxi jsem získala u své kolegyně, kolumbijské šamanky Ambu.

Meditační jméno Ma Deva Pranama jsem získala při svém pobytu v ashramu v Pooně. Původ tohoto jména pochází ze sanskrtu a je mi vodítkem na mé cestě lektorky tantra jógy.

Za svůj profesionální domov považuji Meditační Centrum Lažánky, kde působím od roku 2001. Na tomto místě jsem také získala největší zkušenosti s vedením skupiny, s prací s prožitkem, sebevyjádřením, katarzí a emocemi. Za svého učitele a rádce považuji Igora Samotného, který mi byl vždy oporou.

Jsem absolventkou několika celoročních škol v oblasti Reiki, meditace a masáží v Osho Sugama Meditation Center.

Jsem lektorkou na Tantrické škole a na Mystériích lásky, života a smrti. Podílím se na organizaci Tantrického Festivalu a letního třítýdenního tantrického kempu. Podílím se na organizaci meditačního pobytu v Himalájích a v pouštním Rajastanu.

Tantra-jóga pro ženy je můj projekt. Věnuji se tomuto tématu protože si myslím, že je žena ve společnosti oslabena a jsou na ní kladeny veliké nároky. Považuji cvičení a systém meditací tantra jógy za skvělou kombinaci, která má neuvěřitelné účinky na zdraví a duši ženy.

Miluji okamžiky, kdy se skupina žen uvolní, přijímá každou jinou ženu do svého srdce a tak vlastně neuvěřitelně léčí sebe samu.

Lékařskou praxi jsem pověsila na hřebík, protože nesouhlasím s necelistvým způsobem léčení. Odmítla jsem lobby farmaceutických firem. Ovšem lékařů si vážím a uznávám jejich umění. Není pro mne jednoduché vzdorovat tlaku okolí, které si myslí, že bych měla pokračovat ve svém klasickém vzdělání.

Mé zkušenosti lékařky mne přivedly k názoru, že ačkoli jsou mnohé ženy nemocné fyzicky, mnohem více jich trpí nerovnováhou duševní a duchovní. V současné době se vynakládají velké prostředky na udržení tělesného zdraví. Je však pravdou, že ženy, které jsou dlouho zdravé a žijí dlouhý život, jsou především v rovnováze duševní, duchovní a sociální. Podporováním tantra-jógy jsem neopustila své konvenční lékařské vzdělání, ale rozšířila jsem jej. Na svých kursech slučuji starodávnou moudrost a moderní vědu. Umění tantra- jógy je pro mne umění srdce, je to pro mne cesta srdce.

Monika Sičová - energetické vajíčko

Ve volném čase se zabývám nezávislým cestováním, které považuji za způsob, jak si přirozeně rozšířit náhled na svět. Prožila jsem více než dva roky v Asii - Mongolsko, Indie, Srí Lanka, Thajsko, Laos, Kambodža, Malajsie. Další cesty mne vedly do Montany a kanadského pohraničí, severní Afriky, Maroka, do  Evropy- do Francie, do Norska, Slovinska, Švýcarska... a do východní Evropy- Ukrajiny, Rumunska.....V posledních letech se také věnuji plavbě na plachetnici po otevřeném moři se svým mužem. Pluli jsme přes Atlantik, Tyrhénské moře, na Madeiru, na Sardinii, Gibraltar, Mallorcu...Tyto zkušenosti z cest mi otevřely oči a naučily mne vážit si života a naší krásné země.

Ještě jedno osobní sdělení. Rok 1992 byl smutným rokem v mém životě. Bylo mi čtrnáct let a moje maminka trpěla rakovinou vaječníků, na kterou ve velkých  bolestech a oslabení zemřela. Částečnou vinu jsem tehdy kladla i na klasickou medicínu, která zanedbala příznaky nemoci. Pochopila jsem ale také, že nemoc začala daleko dřív a měla hlubší kořeny, které nemohla západní medicína pochytit. Smutek ze ztráty milované bytosti a hledání vlastní cesty  mne provázely většinu mého dospívání.

Kladla jsem si otázku : " jak mohu pomoci a čím mohu sloužit, pro jakou službu jsem na tomto světě určena? " Vedla mne i ke studiu medicíny. Na universitě jsem ale postupně pochopila, že západní medicína není to, co by mohlo dnešním ženám pomoci. Hledala jsem proto dále. Od roku 2001 se věnuji naplno Osho meditacím, Reiki a následně tantrajóze pro ženy. Tantrajóga pro mne znamená Dharmu - poslání. Každý z nás má svoji dharmu. Když máme svojí dharmu, účel života, milujeme ostatní a radujeme se z práce. A toto je mé poslání.

Hnutí tantra-jógy je českým občanským sdružením.
Nehlásíme se k žádné politické, náboženské, finanční nebo jiné vlivové skupině v Čechách ani v zahraničí.

Ma prem durga

Zdroje, inspirace, mí učitetelé :

Osho - Indie osvícený Mistr, autor meditačních terapií, dynamická, kundalini, mystická růže...moderní tantrická vize. Osho kolem sebe dokázal shromáždil stovky terapeutů z celého světa. Vytvořil mnoho směrů, stal se uznávanou autoritou. Jeho žáky můžete potkat na celém světě. Já osobně uznávám každého terapeuta, který pochází z jeho vize a pracuje s touto energií. Tréninky absolvované v Pooně - ashramu : Hara masáž, Osho meditační terapie, No mind.....zasvěcení do mého jména Ma Deva Pranama.......

Shunyam, Igor Samotný, Česká Republika -  Díky jeho vhledu do meditačních terapií jsem získala touhu předávat toto učení dál. Jeho neopakovatelný způsob práce mne navždy inspiroval. Veliká schopnost plynutí s energií, rozbíjení struktury mysli, překračování hranic běžného vnímání. Považuji jej za nejlepšího učitele v ČR pro práci se stavy mimo mysl, tzv. No mind. Předal mi mistrovský a zasvěcovací klíč Reiki ( tří letá škola Reiki a individuální výcvik dva roky), Tantrická škola pro páry, 4x třitýdenní tantrický kemp, Mystéria.  Pro jeho nekonečnou podporu a mnoho vhledů jej považuji za duchovního otce pro  Mohendžodáro. Terapie a absolvované kursy: No Mind, Katarsní techniky, Reiki Master Degree ( 3 roky praxe a studia), 2 roky individuální supervize pro vedení skupin.

.......Účast a osobní asistence u těchto učitelů.....Skvělí učitelé, kteří mne ovlivili na mé cestě jak osobní, tak i profesionální :

Ma Deva Ambu - Kolumbie,  www.devaambu.com účastník a asistence, (9 týdnů)

Trans Healing Training, Trénink transovního léčení
Shamanic Chakra Healing, šamanský trénink léčení čaker
Past Life Trance Healing, Léčení minulé životy skrze trans
Shamanic energy training, Energetický šamanský trénink

Smrati, Švédsko, účastník a asistence ( 5 týdnů)
I AM ALIVE!, Žiji !
Primal Breath, Primární dech
Osho Therapy Traning - Pulzace, 
Osho terapy trénink - Pulzace
Tantra Breath, Tantrický dech

Svagito Německo http://www.family-constellation.net účastník a asistence ( 2 týdny)

Transforming fears, Transformovat strachy
Man and Woman Relating , Muž a žena propojení

Prasadam Německo- http://www.mandira.name účastník ( 6x 5 dní)

Diamond Logos , 
Semináře- Kvality lásky a Esence - Diamond Logos. Almaas a Faisal, dva průkopníci psycho-spirituální práce, propojili Enneagram - prastarou súfijskou mapu uvědomění, s moderní psychologií a vytvořili učení nazývané Diamond Logos. 

Deborah Sundahl ( Californie) - certifikovaný kurs
Feminin Fountain - zakladatelka a propagátorka kursů o ženské ejakulaci a G bod

Ma Prem Sugandho - účastník 1 týden 
Childhood Liberation- Primal Therapy - primární terapie zaměřená na dětství

Mona Lisa Boyesen ( Norsko) akreditováno AKP ČR/SČ/ŠA/037/2014
Biodynamická psychoterapie, Oidipovské období psycho- sexulního zrání dítěte 3-5 let. 

John Hawken ( Anglie) 4 týdny účastník
Tantrický trénink - probíhá

Alan Lowen ( Anglie) 6 týdnů účastník
Art of Being trénink - dokončuji, tantrický trénink pro páry

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita - osvícená učitelka tantry 
Mystic Tantra Massage Training 08/2014 , 12 dní účastník- trénink tantrických masáží a tao masáží 
Tantra teacher training 2015-2016 - Trénink tantrických učitelů - 8 týdnů, 2 roky  - celosvětově certifikovaný trénink přímo pro tantrické učitele založený na programu Sex to Superconsciousness, od Sexu k nadvědomí - přímý quide od Osho.

Tantra mohendžodáro 

Zkušenost z jiných tradic: Šamanské tance a masky, Srí Lanka. Škola byla zničena týden po mém odletu, Tsunami. Kendy Nillambe Srí Lanka -osvobozující zkušenost Vipassana retreat , Dharma, meditační pobyt v budhistickém klášteře. Dále mne velmi ovlivnila legendární Prázdninová škola Lipnice, české nezávislé hnutí http://www.psl.cz/ v době mého dospívání mne naučila prožitku, dobrodružství, radosti tvořit ve skupině. Její legendární kursy mne neuvěřitelně inspirovaly a nastartovaly mou cestu k nezávislosti již v útlém věku. Dále integrační kursy pro postiženou mládež ( http://www.arbor-vitae.cz/historie-integrovanych-kurzu.aspx ), kursy Vladimíra Halady http://www.donitra.cz/ . Tyto kursy nestojí na meditačním základě, ale na přirozené schopnosti člověka prožívat a cítit, být ve spojení s přírodou a s lidmi.

 

Mí přirození učitelé a podpora : můj nekonečně laskavý muž Tomáš, a nyní syn Tomášek ....a vždy nabízející podporu - Igorek.

© Mohendžodáro 2017