Ing. Igor Samotný - Swami Prem Agni

Igor Samotný

Společně s MUDr. Monikou Sičovou  transformoval tradiční tantrickou jógu Mohendžodáro do moderního tréninku s tradičními prvky a moderními skupinovými prožitkovými nástroji. Vznikl tak ucelený několikaletý rozvojový systém. Igor je velmi úspěšný a zkušený lektor.  Je ochránce ženského hnutí, metodik a vizionář Mohendžodára. 

Má vysokoškolské vzdělání, postgraduál v oblasti pedagogiky, 20 let pedagogické praxe, je zakladatelem Meditačního centra Lažánky. Byl zasvěcen na mistrovskou úroveň v Indii a Japonsku - Reiki, tantra a prožitková přírodní léčba. Má dlouhodobý kontakt s indickou tantrickou komunitou, která udrže živý zdroj tantrické tradice. Žák Bhagawana Sri Rajneeshe. Je to jeden z nejzkušenějších lektorů tantry  a skupinových programů na bází meditace a zážitku. Má mezinárodní lektorské zkušenosti. Vedl semináře v Indii, Bangladéši , Japonsku, Mexiku, Turecku, Rusku, Anglii, Rumunsku a na dalších místech.

Další specifická vzdělání:

artterapeutické studium v Middle Townu (Connecticut, USA), Oshovy meditační terapie v Multiversitě v Puně (Indii), Ko-Samuiská škola Thajských energetizačních masáží, trénován v tantrických terapiích, programech a zasvěceních indickým tantrickým mistrem.

Specifické aktivity:

* zakladatel artterapeutického hnutí na bázi divadla, tance a dramatické výchovy
* hlavní organizátor mezinárodního festivalu ¨Český festival" v 7 státech indického kontinentu v roce 1993 na základě mezivládní dohody, festival byl zaměřen na výměnu v oblasti kultury, meditace a přírodní léčby
* hlavní organizátor ?Indického festivalu" v Brně, Praze, Znojmě a dalších městech zaměřeného na výměnu v oblasti filozofie, kultury, meditace a přírodní léčby, r. 1993
* hlavní aktér mnohonárodních happeningů na pomezí kultury, meditace a přírodní léčby - Anglie 1991, Japonsko 1992, Mexiko 1993, Indie 1993, Bangladéš 1993, Turecko 1994, Dánsko 1995, Indie 1995, Thajsko 1997, Indie 1997, Maroko 1998
* jeden z aktérů české expedice pro kontakt s duchovními centry v Indii, 1995
* organizátor festivalů Život, láska a smích a Cesta k plnému vědomí, Brno 1996, 98
* programový vedoucí Meditačního centra Lažánky a jeho mezinárodních aktivit.

Igor Samotny

- zakladatel hnutí Reiki - živá cesta, které oslovilo několik tisíc účastníků, zakladatel  celoročních škol Transformační škola Reiki, Mystická škola Reiki, Pulsovní dýchání.

- autor knížek Reiki-živá cesta, Reiki - živá transformace, Reiki - mystická cesta.

- od roku 1991 vede programy zaměřené na intimitu, citové bohatství, uměleckou mysl a tantru.

- rozvinul meditační terapii s programem zaměřeným na nejvýznačnější okamžiky lidského života a pod názvem Archetypy a Mysteria lásky, života a smrti je úspěšně organizoval a vedl v průběhu let 1997 až 2007.

- společně s MUDr. Monikou Síčovou a za spolupráce indických tantrických mistrů transformoval tradiční tantrickou jógu Mohendžodaro do moderního tantrického tréninku s tradičními prvky a moderními skupinovými prožitkovými nástroji. Vznikl tak ucelený několikaletý rozvojový systém, je lektorem tantra-jógy pro ženy.

- autorem novely Devět tantrických pozic - mystický příběh Mohendžodáro, která zachycuje autobiograficky tantrické zkušenosti a mistrovský tantrický trénink.

- je přírodně léčebný terapeut, pomáhá k harmonii pomocí ajurvédy, informační přírodní medicíny, reflexoterapie a tréninku vědomí.

-  Vede kursy právě dvacet let, můžete se na něj obrátit s individuální terapií a dotazy
-  Individuální terapie pro páry, pro ženy a pro muže v oblasti tantry

- lektor tantrajógy pro ženy, NO MIND TECHNIKY, TRANS, ŠAMANSKÝ TANEC, PULSOVNÍ DÝCHÁNÍ, BORN AGAIN, TANTRA BALANCING

- EAV ošetření, dlouholetý žák MUDr. Jonáše a jeho systému detoxikace organismu

Igor Samotný v programu Jana Krause - Uvolněte se, prosím

© Mohendžodáro 2017