Mohendžodáro a Aktivace Třetího Oka


Ve všech kulturách světa již od dávnověku bylo uctíváno třetí oko. Staré vyspělé civilizace jej využívaly k vzájemné komunikaci, vědění a čtení souvislostí přímo z energetického pole. I v dnešní době dokáže každý člověk tuto zapomenutou schopnost obnovit a pěstovat. Napojte se na mystické vědění pomocí cviků tantra jógy Mohendžodáro , některých Osho meditací a dalších praktik.

MUDr. Monika Sičová

Horovo oko v Egyptě, Šivovo oko v Indii, Šiva Netra v tibetské tradici...

a na staroindických tabulkách z Mohendžodaro vyobrazení komunikace Kněžky s vesmírným Vědomím – to jsou jen některé podoby třetího oka. Všechny vyspělé civilizace napříč tisíciletími používaly Třetí oko, jenom u nás se jedná o tabu, cosi příliš mystického, dokonce prý nebezpečného nebo nepatřičného. Ale to je pouze výsledek mystifikace a kolektivního potlačení. Naopak třetí oko a jeho schopnosti jsou stejnou součástí mozku a jeho schopností, stejně jako zrak, sluch, řeč, čich, kognitivní funkce a emoce. Musíme dát pouze trochu pozornosti a toto centrum cvičit a aktivovat zpět k životu. Stejně jako když od narození hluchý člocěk dostane poprvé naslouchadlo, musí se postupně naučit význam slov a zvuků. Ale sluchové centrum má aktivní. Jedná se pouze o rozpomínání. Děti mají toto centrum plně aktivní až do puberty, je to proto že, druhou funkcí šišinky je potlačování předčasné puberty, proto je toto centrum velmi aktivní u dětí. A proto děti, když jim dáme prostor „vidí „ a „ vědí „ .

Třetí oko znají i vědci

Vědci díky nálezům na fosilních lebkách vědí, že první obratlovci měli na temeni umístěno třetí vidoucí oko. Dodnes živoucím důkazem je Hatérie Novozélandská, která má vidoucí oko na temeni hlavy. Je to živá zkamenělina, to znamená že Hatérie žila na naší planetě před 200 miliony let a žije i dnes. Na Madagaskaru zase naopak žije Leguán, kterému se přezdívá tříoký leguán, protože na temeni, pod drobnou šupinkou, má taktéž třetí oko. Stejně tak i někteří žraloci, dokonce i naše ještěrky a žáby, mají naopak třetí oko vepředu na čele, pod šupinkou. Postupným vývojem se u člověka toto oko ukrylo do lebky a proměnilo se ve vnitřní třetí oko, které z biologie známe pod názvem epifýza neboli šišinka. Skládá se ze stejných buňek jako původní oko, je fotosenzitivní, řídí produkci melatoninu a náš vnitřní cyklus. Anatomicky ji najdeme uprostřed mozku na pomyslné linii mezi ušima a středem čela, kde se setkává s šestou čakrou. Tedy hlouběji v mozku, než si většina lidí myslí.

Šestá čakra prochází čelem zhruba prst nad linií obočí

Vyzařuje do aury směrem dopředu a je napojena na vnitřní energetický systém ve výšce hypofýzy. Barva rezonující se šestou čakrou je tmavě modrá nebo fialová a náleží jí vůně jasmínu. Podle tantry se v šesté čakře a v šestém energetickém těle muž a žena spojují ve velké harmonii. Stávají se téměř jedinou bytostí. Toto je součástí tantrických meditací. Když žijeme tuto čakru nevědomě, cítíme se letargičtí. Náš život připomíná loď bez kapitána, jejíž směr udávají vnější okolnosti. Tato čakra má totiž schopnost vycítění vlastní spirituální cesty, vlastní vize, vnitřní síly.

Aktivaci třetího oka prováděl i Pythagoras

Poznání Východu přineslo mnoho technik, jak s třetím okem pracovat. Avšak i mezi našimi předky najdeme mystiky, kteří o existenci vnitřního oka nepochybovali. Například slavný matematik Pythagoras používal k aktivaci třetího oka meditaci s rychlým točením očí, nebo speciální pohled do svíce, a tyto metodu v Řecku zařadil i do svého vyučování ve své Mystické škole. Karlu IV. zase k aktivaci duchovních schopností sloužila svatováclavská koruna s přesnou konfigurací pečlivě zvolených drahokamů. Karel IV. vládl podle intuice a vyššího vedení.

Proč je dobré mít třetí oko otevřené?

Ačkoli nefunguje takovým způsobem, jak jsme zvyklí, třetí oko není slepé. Je přirozenou součástí našeho mozku, našeho já, ale nikdo nás ho nenaučil používat. Když si ho nebudeme všímat, bude dál ležet ladem. Jakmile mu ale začneme věnovat pozornost, okamžitě oživne a vy se postupně stanete pozorovatelem všech svých myšlenek a emocí. Běžně se nám totiž stává, že se se svými myšlenkami ztotožňujeme, myslíme si, že my jsme naše myšlenky. Ale to je veliký omyl.

Ve skutečnosti, především pro ženy, je velmi snadné meditovat do třetího oka. Okamžitě se odpojíte od myšlenek i emocí. Pro ženy je vhodnější učit se nejprve meditace do třetího oka, a teprve daleko později meditace do prázdného prostoru. U mužů je tomu právě naopak.

Zkuste být chvíli ve třetím oku a dokážete se lehce oddělit od myšlenek. Proto se také třetímu oku říká oko moudrosti – pradžnáčakša. Oddělením od myšlenek získáte vhled, stanete se více intuitivní, vnímaví, moudří a vědomí. Abychom toho docílili, můžeme využít techniky, které toto centrum jemně oživují a rozvíjí.

Touto jemnou aktivací získáte silné intuitivní schopnosti, ale zvětší se i vaše geniální kapacita, tedy schopnost čerpat z informací mimo mozek- mimo šedou kůru mozkovou. O této schopnosti svorně hovořili jak Albert Einstein, tak Nicola Tesla, ale i třeba John Lennon skládal hudbu z intuice a především během lucidního snění.

Dále postupnou praxí získáme silnou schopnost intuice a ochrany. To je i původní význam třetího oka. Je napojené na nejstarší část mozku, na plazí mozek, který nás chrání před nebezpečím. Bylo to doloženo právě u Hatérie. Když jí vědci její třetí oko odstranili, okamžitě zahynula, stala se kořistí. Běžně se Hatérie dožívá stovky let. Třetí oko umí totiž číst přímo z energetického pole. Nacítí predátora a pošle varovný signál a Hatérie uteče. To stejné se děje u nás. Třetí oko pošle bud vizuální signál do vizuálního kortexu a my jej uvidíme, nebo signál do břicha ( silné pocity v břiše ), nebo to prostě víme bez vědění. Důležité je také se naučit tyto signály správně dekódovat.

Tantrická jóga Mohendžodáro

Sestava cviků a meditací Mohendžodáro je určena výhradně pro ženy. Pochází ze starodávné indické tradice, z Harrapské tantrické civilizace, kde byla ženám předávána jako tajná nauka. Druhá pozice tantrajógy pro ženy se jmenuje Vnitřní zrak. Ásana neuvěřitelně účinně rozvíjí intuici, šestou čakru a energii v okolí hlavy.

Naučím vás vynikající přípravné cvičení, které vám později pomůže s druhou ásanou pracovat. Abychom vyvedli energii vzhůru do třetího oka, musíme se trochu snažit. Jedná se o to, probudit sexuální energii a vytáhnout ji proti působení gravitace vzhůru. Jakmile tato energie dosáhne třetího oka, začne se jí napájet, pomalu se otevírat, oživovat.

Co je naopak důležité v Mohendžodáru je to, že postupujeme postupně ve třech krocích. Nejprve aktivujeme dělohu, ženské centrum síly a uzemnění. Teprve potom vedeme tuto energii do srdce, kde se hrubá a silná sexuální energie zjemní a kultivuje. Teprve potom vedeme energii do Třetího oka, do šesté čakry. Pro ženy jsou tato centra velmi snadno aktivovatelná, protože se jedná o ženské positivní poly, druhá, čtvrtá a šestá čakra.

Praktické provedení přípravného cvičení Mohendžodáro

Postavíme se do pozice jezdkyně, nohy na vzdálenost ramen, záda srovnaná, jednotlivé čakry pěkně nad sebou. Provedeme dynamiku pánevního dna. Počkáme, až se energie v pánvi nahromadí, cvičíme dynamiku pánevního dna přibližně deset minut. To znamená s nádechem zatáhnene a aktivujeme pánevní pumpu a s výdechem povolíme a uvolníme. S nádechem podsadíme pánev a s výdechem přetočíme dozadu. Potom se nadechneme nosem a obrátíme ruce do obrácené pozice třetího oka. Ruce jsou přetočeny před čelem, dlaně spojeny k sobě, prsty směřují směrem dolů, malíkové hrany se dotýkají centra čela. Jazyk se dotýká patra, přivřené oči se dívají směrem do středu čela, mírně vzhůru. Zatlačíme silně dlaně proti sobě a dýcháme do třetího oka tak, že se nadechujeme z pánve a vydechujeme do šesté čakry. Výdech je intenzivní a vědomý. Stále zvětšujeme tlak do rukou, až jsou ruce a celé tělo napjaté. Vydržíme dýchat v této pozici zhruba pět minut. Neměly bychom nikdy povolovat tlak během cvičení, naopak tlak by měl neustále narůstat. Pánevní dno zůstává během celého cvičení uzavřené, nebo malinko pulzuje. Nemělo by být otevřené nebo uvolněné.

Se závěrečným výdechem uvolníme pánevní dno, uvolníme ruce do pozice na kolena a uvolněně dýcháme a prociťujeme. Máme zavřené oči a zůstaneme v meditaci. Pouze pozorujeme oblast třetího oka, vnímáme, prociťujeme. Nehledáme žádné větší zážitky, naopak přesně a poctivě vnímáme to, co se v nás děje. V meditaci vydržíme dalších deset minut. Nebo si můžeme položit spojené ruce na temeno hlavy.

Toto je nejlepší přípravné cvičení na druhou asánu Mohendžodára. Můžete jej cvičit dvacet jedna dní za sebou, vždy ráno, dohromady dvacet pět minut. Cvičte poctivě každý den a pozorujte, jak vaše vědomí narůstá, jak se mění vaše cítění a prožívání. Potom přijde okamžik, kdy některé věci budete prostě vědět, intuitivní rozuzlení životních situací, schopnost intuitivně tvořit, silnější vize a také nadšení do života.

Meditace Shiva Netra

Shiva Netra (oči Šivovy) pracuje s plamenem svíčky a má dvě části, které se třikrát opakují. První část trvá 10 minut. Seďte absolutně klidně a pozorujte světlo svíčky s lehkým a nezaostřeným pohledem. Druhá část trvá dalších 10 minut. Zavřete oči a kolébejte se ze strany na stranu. Buďte pomalí a jemní.

Důležité praktické poznámky ke správnému provedení.

Aby Svina Netra opravdu fungovala je třeba dodržovat tato pravidla.

 • Svíčka by měla být tenká pouze 1 cm, jen tak chytne plamen rytmus hudby.
 • Svíčka by měla být pět centimetrů nad úrovní očí, měli byste se do ní dívat mírně nahoru.
 • Svíčka je ve vzdálenosti 15- 30 centimetrů od čela. Nepozorujete přímo plamen, ale pouze špičku plamene. Dech je uvolněný.
 • Mysl je klidná. Jazyk se opírá lehce o patro ( tím se aktivuje šišinka) . Nejlepší hudba je 423 Hz, nebo meditace Gourishankar, nebo ticho. V klidné fázi pouze jemně pozorujte dech, nebo si můžete intuitivně kreslit. V klidové fázi Vám začnou přicházet vizuální obrazy, poselství a odpovědi. Nestane se to většinou hned, je potřeba praktikovat zhruba měsíc. Praktikujte bez očekávání, netlačte na sebe, naopak se úplně zrelaxujte, nemějte na sebe žádný tlak na výkon.

Aktivační technika Třetího Oka Mohendžodáro

Každý den ráno je potřeba otevřít kapacitu třetího oka. Doslova nastartovat na celý den. V klidu ležíme na zádech. Zavřeme oči a přetočíme pohled do středu čela, dva centimetry nad kořen nosu. Klidně dýcháme a vnímáme. Naše mysl je uvolněná, nemáme žádné myšlenky. Praktikujeme opravdu každý den bez očekávání výsledků. Ráno okamžitě po probuzení, přesně v tom okamžiku, kdy procitneme.

Jakmile se proberete ze spánku, provádějte tuto meditaci deset minut. Udělejte to jako první věc, ještě než vstanete z postele. Jste mnohem a mnohem více vnímaví těsně po probuzení, v tomto okamžiku můžete proniknout do svého nejhlubšího nitra a technika bude mít nejlepší možné účinky. Celá příroda kolem vás se probouzí, to je obrovský příliv probouzející se energie. Nejvíce je jí za úsvitu, když vychází slunce. Naskočte na tuto vlnu vzestupných energií. Pouze ležte klidně, mějte zavřené oči a buďte ponoření svou laskavou pozorností do oblasti třetího oka. Jakmile vás začnou vyrušovat myšlenky, vstaňte a jděte po své práci. K technice se spontánně vracejte po celý den, kdykoliv máte chvilku klidu. Někdo je schopný okamžitě meditovat hodinu a déle, jiný člověk pouze tři minuty a méně. Respektujte sami sebe a jděte pouze se svou kapacitou.

Praktikujte také těsně před usnutím. Večer si v klidu lehněte, a jakmile začnete cítit, že přichází spánek, že jste někde na půli cesty mezi bděním a snem, začněte meditovat do svého třetího oka. Je vhodné, když rovnou také usnete. Technika sestoupí do podvědomí a bude ve vlnách probíhat po celou noc. Budou se Vám zdát věštecké sny pomocí symbolů. Snadněji vstoupíte do lucidního snění.

Pobyt ve tmě

Všechny spirituální tradice využívaly potenciál tmy, jako nejúčinnější nástroj pro vnitřní Osvícení. Pobyt ve tmě vypne všechna hlavní běžně používaná mozková centra, zvýší se naopak vnitřní percepce. Temnota aktivuje nejhlubší centra v mozku, hypothalamus a hypofýzu a zapojí se také neuro-endokrinní systém.

První tři dny se vylučuje extrémní množství melatoninu. Jsme spaví a dospáváme resty. Melatonin je však také hormonem hluboké relaxace a uzdravování organismu a ladí nás na jemnější a subtilnější energie vyššího vědomí. Třetí den je melatoninu tolik, že se začne přeměňovat na pinolin. Člověk má najednou jasné vize a živé sny. Normálně je pinolin v krvi v tomto množství pouze, když jsme v děloze. Od šestého dne v temnotě začne produkce DMT, která otevírá transcendentální prožitky.

DMT se také vylučuje v extrémním množství během smrti, proto lidé, kteří se vrátí z klinické smrti, popisují spojení s Vesmírem, Univerzální Láskou a cestování časem a prostorem mimo tělo. Je to proto, že se totálně aktivovala šišinka mozková/ třetí oko. V okamžiku smrti doslova vstupuje naše spirituální tělo bránou DMT a šišinkou do bezčasové dimenze. Proto lidé, kteří prožili klinickou smrt, jsou již duchovní a nikdy se nevrátí k přímému materialismu.

Ideální doba pobytu ve tmě je devět až čtrnáct dní. Na začátek doporučuji pouze zkušební tři dny. Za půl roku si udělejte devítidenní pobyt a v dalším roce ho protáhněte na čtrnáct dní. Důležité je již umět meditovat, jinak běžná mysl efekt pobytu v temnotě zcela zhatí. Na pokročilých školách Mohendžodáro se věnujeme také Pobytu ve Tmě.

Melatonin- Neuro hormon věčného mládí

Zcela běžně naše šišinka vápenatí, je to proto že je velmi náchylná na toxíny z prostředí. Staří lidé mají až 80 procent šišinky zvápenatělé, proto také špatně spí, mají deprese a málo životní energie. Jako jediná mozková struktura neleží totiž za hematoencefalickou bariérou, která účinně chrání mozek. Naopak šišinka má druhý největší krevní oběh, hned po ledvinách. Je totiž extrémně důležitá, potřebuje komunikovat s tělem okamžitě. V noci mezi jednou a třetí produkuje obrovské množtsví melatoninu, melatoninovou koupel. Ta je omlazující a uzdravující. Dnes je dokázáno vědecky, že opravuje poškozené DNA. Jinak člověk stárne rychle a degeneruje rychleji a dříve umíra. Dále ráno, hned po probuzení, se veškěrý Melatonin promění na Serotonin, hormon absolutního štestí. Ve skutečnosti jsme naprogramováni tak, abychom se cítili bezvýhradně šťastní. Pokud se vám to v životě neděje, probouzíte se bez nálady a bez energie, máte málo Melatoninu v noci a tím pádem málo Serotoninu po probuzení. Můžete to opravit tak, že budete spát v absolutní tmě ( i drobné světlo škodí), ráno se budete dívat do slunce ( sungazing) a budete cvičit dýchání Mohendžodáro. Večer pozorujte západ slunce. Přes den nenoste tmavé brýle. Šišinka je přes Nucleus Suprachiasmaticus napojená na sluneční svit.

Drahé kameny účinek zesílí

Ametyst je kámen třetího oka, branou ke vnímání jemnohmotných energií a duchovních světů. Křišťály ametystu mají obvykle šest hran a jsou fialové. Ametyst je energetický zářič a vyzařuje frekvenci šesté čakry. Nejsilnější je neopracovaný ametyst, ametystová drúza má obrovskou ochrannou sílu a vibraci. Přikládejte jej na třetí oko během meditací. Posvátné kněžky v antickém Řecku jej nosily v čelence diadému, faraoni Starověkého Egypta v čelence Ureus s posvátnou kobrou jako symbolem aktivované Kundalini energie.

Chraňte si svou šišinku

Epifýza, tedy šišinka mozková má za úkol co nejrychleji reagovat a vyplavovat hormony do těla. Z tohoto důvodu postrádá ochranu mozkové bariéry. Je proto náchylná na všechny jedy v krevním oběhu a má sklony kalcifikovat a zanášet se fluorem, chlorem a dalšími částečkami. Jak stárneme, toto centrum postupně ochabuje a vápenatí. Jak udržet šišinku v co nejlepší kondici?

 • Používejte vodní nanofiltry.

 • Jezte biopotraviny, vyhnete se tak hormonálním disruptorům, které vnitřní žlázy doslova sžírají.

 • Na detoxikaci používejte zelené řasy chlorellu a spirulinu.

 • Sluneční brýle nechte doma – šišinka potřebuje přímé sluneční světlo.

 • Vyhněte se elektrosmogu, hlavně domácí WIFI, šišinka kvůli němu rychleji vápenatí. Piezokrystaly v šišince totiž vibrují na stejné frekvenci jako Wifi.

 • Modré světlo na večer deaktivuje šišinku a vyplavování melatoninu. Vypínejte počítač, mobil i televizi před devátou. Nedívejte se na televizi večer. Televize je spolehlivý deaktivátor.

 • Spěte v absolutní tmě a tichu.

 • Odstraňte z těla chronickou zátěž rtutí (amalgamové plomby však nechte odvrtat pouze bezpečným způsobem podle protokolu IAOMT)

 • Doplňujte vitamín D, jeho nedostatek vede ke kalcifikaci šišinky.

 • Esenciální olej na podporu třetího oka je kadidlo. Používejte navečer v aromalampě.

 • Vyhněte se zubním pastám s fluorem, jsou toxické pro šišinku a dnes je dokázáno, že fluor nechrání před zubním kazem, naopak je neurotoxický

 • Cvičte tantra jógu Mohendžodáro – pánevní pumpu a ásanu Vnitřní zrak. Tím každý den dodáte šišince dostatek životní energie. Později stačí i pět minut denně.

 • Každé ráno aktivujte šišinku pomocí dechové relaxační meditace, stejně tak těsně před usnutím

 • Jednou týdně provádějte meditaci Šiva Netra

Je velice snadné bezpečně probudit aktivitu třetího oka. Právě tím, že pracujete skrze vlastní energii. Nikdo za Vás nic z venku neaktivuje. Pro ženy je důležité důkladně aktivovat nejprve dělohu dynamikou pánevního dna a srdce a potom tuto energii vyvést do Třetího oka. Potom je žena uzemněná, není příliš ulítlá nebo esoterická. Asana Vnitřní Zrak Mohendžodáro hovoří právě o dvou protipolech žena Kněžka vs. Čarodejnice. Techniky z tohoto článku jsou vhodné pro každého, jsou to začátečnické techniky, které Vám pomůžou s prvními samostatnými krůčky k Aktivaci Třetího oka. Toto jsou samozřejmě první krůčky, důkladnější postupy najdete v knize nebo na našem kursu Mohendžodáro. Pomocí článku nejde zdaleka předat vše.

Toto je zkrácený výňatek z komplexní Knihy Aktivace Třetího Oka a Mohendžodáro, který pojednává o dalších praktických cvičeních a technikách. Knihu si stáhněte zdarma na www.mohendzodaro.cz

Meditace a rituály, které ve vás
probudí čirou životní energii


3 pečlivě vybrané přednášky, meditacerituálypradávné i současné tantry, které na sebe navazují a vytvářejí smysluplný celek. 

Načerpáte posvátnou energii

Naučíte se intenzivně prožívat a vnímat sebe sama

Zažijete silné tantrické meditace v kapli Sacré Coeur

Osvědčené techniky k aktivaci Třetího Oka

AKTIVACE TŘETÍHO OKA


Ve středu našeho čela, hlouběji v mozku, se nachází žláza s vnitřní sekrecí, epifýza, neboli Třetí oko. Toto centrum se v dospělosti uzavírá a musíte jej trénovat, aby zůstalo aktivní. Ale jakmile mu začnete věnovat pozornost, okamžitě obživne!

Je jako malé dítě, které čeká na pozornost. Je to nejsnadněji aktivovatelná část našeho mozku, místo kde máme přímý kontakt s vědomím. Jenom musíte vědět, jak jej najít a jek jej aktivovat. Najdete jej tak, že volně zavřete oči, potom se lehce podíváte za zavřenýma očima nahoru a do středu. Volně dýcháte a pak už jej máte! Vaše pozornost je uprostřed vašeho obočí.

Snadno v tento okamžik zastavíte veškeré vaše myšlenky, stanete se pozorovatelem. Naučíme se, jak tímto místem nadechovat pránu, životní energii. 

Díky tomu se jedná o absolutně bezpečné dovednosti zakotvené pevně v těle. Naučíme se techniky, které vás s lehkostí a intuicí povedou životem. Jedná se o teoretický, ale i praktický večer.

Nechte obživnout své Třetí oko
a změňte svůj život k nepoznání


Existují techniky, které dokáží probudit aktivitu Třetího oka.

Víte, že většina lidí nedokáže správně používat aktivitu svého Třetího oka? Jejich oko spí, je neaktivní. Nebo se lidé rozhodují pouze na základě svého rozumu, nebo svých strachů a pochybností, nebo naopak přehnaného optimismu... A tak vznikají fatální chyby...

Zní bláznivě, protože tak často slýcháme, že člověk musí nejprve meditovat minimálně 10 let, nebo že se jedná o něco tajemného, nebezpečného a také nedosažitelného.

Naučíte se 3 základní kroky, díky kterým zcela změníte názor na Aktivaci Třetího oka. 

Dozvíte se tolik praktických informací, ze kterých budete čerpat po celý rok. Zažijete úchvatné meditace a rituály. 

Eventem vás provedou
nejlepší světoví učitelé tantry


MUDr. Monika Sičová, Ma Prem Durga

zakladatelka tantrického hnutí Mohendžodáro pro ženy

Monika je přímou žákyní Mahasatvaa Ma Sarity a své bohaté zkušenosti získávala dlouhé roky i jako asistentka skvělých světových lektorů. Za svůj profesionální domov považuje Meditační Centrum Lažánky, kde působí od roku 2001. Promovala na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita

celosvětově známá osvícená učitelka tantry

Je přímou žákyní indického guru Osho a znalosti čerpala i u japonských mistrů. Tantru vyučuje po celém světě už přes 30 let. Věnuje se také tématům vztahů a zdravého životního stylu a s vášní a oddaností předává cenné poznatky dále. Inspiruje ženy i muže na cestě jejich osobního rozvoje a duchovního probuzení. Je také autorkou knih, léčitelkou a koučkou.

& HOSTÉ

 

TAM TAM BATUCADA 

AMYIA INSPIRATION, MICHEL KOCH 

MILAN VACÍK

ZPÍVAJÍCÍ MÍSY

 

SACRE COEUR

Unikátní místo pro výjimečnou příležitost


Kaple Sacré Coeur leží na místě bývalého konventu u kostela Pána Ježíše. Předmětem uctívání byly ostatky Flávie Viktorie, římské mučednice, které se nacházely v kryptě kostela. Stavbu vedl stavitel Ferdinand Zehengruber. Kaple byla v hrubé stavbě dokončena a vysvěcen aroku 1884. Posléze se ještě zařizoval a zdobil nástěnnými malbami, které rovněž prováděli beuronští umělci. V roce 1924 byla odsvěcena a dnes je to výjimečný prostor pro výjimečné události.

Kostel v klasicistním areálu bývalého kláštera.

Majestátní hlavní loď s nezapomenutelnou atmosférou.

3. 9. 2019

Neobyčejné datum pro neobyčejnou událost


Stejně jako místo, i zvolený termín má svůj význam. A je to další důvod, proč si akci nenechte ujít.

V přibývajícím Měsíci se provádějí rituály na přivolání čehokoli, co nám schází a co potřebujeme.

S pátým lunárním dnem je spojena čelní čakra Ádžňá – Třetí oko, šestá čakra. Den je vhodný pro vnější i vnitřní změny v životě.

Jeho symbolem je Jednorožec. Dnes pracujte s energií potravy a duševní potravy, be-tchlem, která se přeměňuje na energii astrální.

V tento den můžete rozvázat Karmické uzly a získat Andělskou Ochranu. Luna je ve Štíru, chceme se nořit co nejhlouběji.

Velkou sílu má modlitba. Cheirón v Beranu, Vnitřní léčitel.

Praktické informace, které se hodí


Termín konání meditačního večera:

úterý 3. 9. 2019

Čas:

13:00 – 21:30

Místo:

Sacré Coeur – Praha

Cena, akční nabídka – nejlevnější lístek:

1.980 Kč

Jak se přihlásit:

Po stisknutí tlačítka "Objednat" budete přesměrováni na stránku se závaznou objednávkou Vámi vybraného typu vstupenky.

Náš tip!

Udělejte si dostatek času už před samotným workshopem. Doporučujeme alespoň hodinu. Projděte se pomalou meditativní chůzí po energetických liniích Staré Prahy.

CENY VSTUPENEK

Vyberte si jeden ze tří balíčků:


VIP DIAMOND
2980 Kč
Nejlepší místo v sekci DIAMOND
Výjimečný meditační event
3 pečlivě vybrané přednášky, meditace a rituály
Techniky k Aktivaci Třetího Oka
Dárky a BONUSY v celkové hodnotě 6.820 Kč
Objednat
Nejlepší místo v sekci DIAMOND
Nejvýhodnější cena
1980 Kč, zcela vyprodáno
Nejlepší cena lístku
Výjimečný meditační event
3 pečlivě vybrané přednášky, meditace a rituály
Techniky k Aktivaci Třetího Oka
Dárky a BONUSY v celkové hodnotě 6.820 Kč
bohužel již zcela VYPRODÁNO
Objednat
Nejlepší cena lístku

Již prodáno lístků:

Množství prodaných lístků94%

Počet míst je omezený, proto dlouho neváhejte. Přihlaste se na ojedinělý meditační Event  ještě dnes!

Prozkoumejte bonusy, 
které získáte se vstupenkou


Dárkový kupon
v hodnotě 480 Kč

na online kurz Aktivace Třetího Oka od MUDr. Moniky Sičové

Dárkový kupon v hodnotě 480 Kč  na 9 měsíční online kurz Aktivace Třetího Oka MUDr. Moniky Sičové, s obrovskou podpůrnou skupinou a desítkami účinných technik. 

Dárkový kupón
v hodnotě 480 Kč

na kurzy Tantry v Meditačním centru Lažánky, s praxí již více než 20 let.

Dárkový kupón
v hodnotě 480 Kč

na specifickou hudbu k Aktivaci Třetího Oka

Specifická Frekvenční Hudba, která podporuje aktivaci Třetího Oka. 

Dárkový kupón
v hodnotě 980 Kč

na živé kurzy MUDr. Moniky Sičové v Meditačním centru Lažánky, Mohendžodáro stupeň I. a II.

Dárkový kupón
v hodnotě 4400 Kč

na online kurz Master Lover od Mahasatvaa Ma Anandy Sarity

Dárkový kupón v hodnotě 4.400 Kč , celkem 200 $ , na prestižní a worldwinning Online kurz Master Lover od Mahasatvaa Ma Anandy Sarity - od celosvětově známé osvícené učitelky tantry, v angličtině, kurs o Posvátné sexualitě a Tantře. Kurz získal Mezinárodní prestižní ocenění.

Celková hodnota dárků a BONUSŮ
je 6.820 Kč
a dostanete ji ke každé zakoupené vstupence.

 

Počet míst je omezený, proto dlouho neváhejte. Přihlaste se na ojedinělý meditační Event  ještě dnes! Akce je vhodná pro ženy i muže všech věkových kategorií, kteří touží načerpat posvátnou energii pro intenzivnější prožívání a vnímání sebe sama.

Načerpáte posvátnou energii

Naučíte se intenzivně prožívat a vnímat sebe sama

Zažijete silné tantrické meditace v kapli Sacré Coeur

Odblokujete se k Aktivaci Třetího Oka

Vznikne podpůrné morfické pole, kdy se energie místa, dne a hodiny a zúčasněných násobí.

 

 

 

 Vítáni jsou muži i ženy, sami i v páru. 

Zažijete nejlepší světové učitele tantry : MUDr. Moniku Sičovou a Mahasatvaa Ma Anandu Saritu a team lektorů.

Jedná se o teoretický i praktický seminář. 

Učte se a inspirujte se 
od nejlepších učitelek tantry


MUDr. Monika Sičová

Mohendžodáro - Lažánky
Meditační centrum Lažánky mohendžodáro

Ma Prem Durga, MUDr. Monika Sičová, je zakladatelkou tantrického hnutí Mohendžodáro pro ženy. Její žákyně vyučují po celé republice, ale i v mnoha státech Evropy a jiných koutech světa. Je přímou žákyní osvícené učitelky tantry, Mahasatvaa Ma Sarity, která pokračuje v linii Mistra Osho. Vystudovala u ní mimo jiné certifikovaný lektorský kurz pro učitele tantry, Sex to Supercouciousness.

Promovala na první lékařské fakultě University Karlovy v Praze. Studovala Osho meditační terapie a hara masáže v Puně v Indii. Absolvovala tantrické tréninkové programy podle Deva Bhardwaje, šamanství zažila na svých cestách v Indii a Srí Lance. Velkou praxi získala u své kolegyně, kolumbijské šamanky Ambu.

Za svůj profesionální domov považuje Meditační Centrum Lažánky, kde působí od roku 2001. Na tomto místě také získala největší zkušenosti s vedením skupiny, s prací s prožitkem, sebevyjádřením, katarzí a emocemi.

Lékařskou praxi pověsila na hřebík, protože nesouhlasí s necelistvým způsobem léčení. Odmítla lobby farmaceutických firem. Ovšem lékařů si váží a uznává jejich umění.

Učila se dlouhodobě, nebo osobně asistovala těmto skvělým světovým lektorům, kteří ji hluboce ovlivnili na cestě tantry a sebepoznání: Sw. Anand Shunyam, Ma Deva Ambu, Smrati Skog, Svagito, Mistr Prasadam, Andrew Barnes, John Hawken, Alan Lowen, Mahasatvaa Sarita, Deborah Sundahl, Sugandho, Mona Lisa Boyesen a desítka dalších.


Mahasatvaa Ma Ananda Sarita

Mohendžodáro v lažánkách

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita je světově proslulá tantrická mistryně a mystička, která vede semináře po celém světě.

Sarita získala předání přímo od Osha, a tak zůstává věrná duchovní esenci tantry a vede nás na cestě k realizaci sebe sama. Zároveň nám Sarita citlivě pomáhá překonat psychologické bloky, které si neseme jako následek kulturního podmiňování a našich minulých zkušeností. Sarita je také léčitelka, autorka a konzultantka.

Již během dětství se u Sarity vyvíjela citlivost k jemným energiím. V období dospívání stopovala křížem krážem světem, stala se hledačem pravdy a ve věku 17 let se setkala s Oshem v Mumbai v Indii. Strávila mnoho let v Oshově komunitě, kde zažila hluboký proces osobní transformace pod Oshovým vedením a s jeho podporou.

Sarita se učila a poté sama v různých částech světa vyučovala Holistické léčení. Později začala se svým tehdejším partnerem Gehem vyučovat tantru. Vyvinula kurz pro jednotlivce, sedmiúrovňový trénink pro páry a také založila „School of Awakening“ (Školu probuzení), která změnila životy tisícům lidí.

 Co říkají účastníci našich akcí: 

Velký dík MUDr. Monice Sičové a vřelé doporučení. Po absolvování základního kurzu a nyní pokračující celoroční školy nemohu než doporučovat všem ženám všech věkových kategorií. Cítím se živě, radostněji, plná energie. Rozhodně chci pokračovat. Děkuji Vám, úžasný týme.

Pavlína NěmcováKosmetika Domácí Výroby, www.mydlinkyodpavlinky.cz

Monika Sicova, Durga is a very gifted Tantra Teacher. I have known her 4 years, since we started Tantra Essence Teacher Training together with Sarita, and she has matured and evolved so much since I have known her, into an amazing facilitator. She has a pure heart and powerful presence, and captivates us with her energy.

Dr. Dharmaraj, USAwww.tantra-essence.com

Mahasatvaa Ma Ananda Sarita is so evolved and she was able to give me reflection, insight, healing into myself and my path that allowed me to shine fully..........Sarita mi dává reflexe, vhledy a léčení jako nikdo jiný. Tak abych mohla plně zářit......

Layla Martin, LOS ANGELESBest selling Author, Founder of Tantric Institut, www.LaylaMartin.com

Ma Ananda Sarita allowed me to go deeper into my spiritual practice & find a deep healing into that. That has been the crown & jewel.............Ma Ananda Sarita mi pomohla jít hlouběji do mé vlastní spirituální praxe.....její učení je opravdový poklad....

OANAMezinárodní Speaker, Koučka, TheFeminine.com

"I have participated in Monika Sicova workshops and also co- teached with her. I’m always blown away by her unique skills as a tantrateacher. In her workshops she creates truly loving, suportive and very juicy atmosphere for explorations of feminine and masculine energies, of higher states of consciousness and deep tantric rituals and practises. Combination of her vast knowledge, her loving heart and strong presence has encouraged me to find my own expression and freedom as a sensual woman and as a consciouss teacher. I feel that her radiant energy and her juicy embodiment of feminine power is a constant inspiration to me and to everybody who works with her.”

Kirsti Kuosmanen, Finlandtantrateacher, sex, love and relationship coach, www.kirstikuosmanen.com

"Goddess Tara came to me in the form of Ma Ananda Mahasatvaa Sarita. I'm truly blessed with her radiance of light, love and compassion!"

Amyia Inspiration singer & author, tantra teacher, www.amiyainspiration.com

Mohendzodaro mi zmenilo život. Vždy som patrila medzi ženy, ktoré sa necítia dobre v ženskom kolektíve, radšej som sa priatelila s mužmi. Niektoré ženské prejavy a povahy mi prišli nestravitelne... hysterky, klebetnice, sexice, moralistky, prehnane bio ezotericky... Keď som zavítala do Lazaniek medzi 50 žien a týždeň s nimi meditovala, robila techniky, bola to skúška ohňom! Výsledok je ale, že som vďaka Mohendzodaru a Monike Sicovej, ktorá ma ako lektorka viedla, nasla úplne nový rozmer svojho ja! V takýchto skupinách sa totiž ukáže skutočná nádherná podstata našej ženskosti... Láska, prijatie, plynutie, spolupatričnosť. Každá žena je ako kniha, píše svoj príbeh o živote, radosti, bolesti, sexualite, spiritualite. Som vďačná, že som sa stala lektorkou, a tak môžem vytvárať takéto príležitosti, aby sme spolu, my ženy, spocinuli v našej jemnosti, blízkosti. Mohendzodaro vyliečilo nielen môj pokriveny vzťah k ženám, ale aj k matke, sestre a nakoniec k odvratenym stránkam vlastného zenstva. Katka

Katarína Krajčovičová ŠajbanováAutorka Bestselleru Moja Tantra a Bublina, Právnička, Spisovatelka, Lektorka Mohendžodáro

Moc ďakujem mojej učiteľke Monike Síčovej, za jej odvahu robiť prácu s energiou a doviesť ženu postupne od jej prebúdzania sa až k liečeniu intimity. Tantrická jóga pre ženy ma zavolala pred niekoľkými rokmi. Vôbec som netušila, čo ma tam čaká, netušila som, čo sú Oshove meditácie, čo to znamená zdielanie v kruhu žien a práca s energiou. Kurz viedla Monika a nechávala som na nej oči s akou ľahkosťou ho viedla. Hneď úvodný kurz ma úplne vyživil a bolo to práve to, čo moja duša hľadala, čo mi v živote chýbalo. Energia, pozornosť sebe, svojmu telu, vyrovnanosť a nechať všetko plynúť. Prešla som celou školou, čo tantra jóga pre ženy - Mohendžodáro ponúka. Nechápala som, čo je energia, vedela som, že je ale necítila som ju, až po štyroch rokoch vedomej práce som ju začala vnímať ženskú esenciu a vnímam ju až do kostí, prešla som veľkou zmenou v živote na všetkých úrovniach. Keď sa pozriem teraz na seba, na moje telo a dušu v minulosti, cítila som sa akoby bola moja duša mimo tela. Teraz sa cítim vo svojom tele. Cítim veľkú ženskosť, objavila som svoju kreativitu a začala som maľovať, rozvinula sa mi intuícia, schopnosť vcítiť sa do ľudí. Viem, kedy požívam mužskú esenciu a kedy ženskú esenciu. Tantra ma naučila poznať sa, spoznať svoje telo, milovať ho, spojiť sa s lonom, vedieť povedať svoje potreby ako na sexuálnej, citovej a duchovnej úrovni. Cítiť sa slobodne, dokážem dávať a aj prijímať, dokážem sa odovzdať. Prijať situácie, tak ako sú a nechcieť ich za každú cenu meniť..... Monika je pre mňa jedna nádherná bytosť s nadhľadom. Mala som možnosť česť vidieť a zažiť jej prácu aj ako asistentka pri intímnych masážach. Dokázala byť v plnom nasadení, vedela sa naladiť na celú skupinu, prispôsobiť program ženám tak, aby tam bolo to, čo presne potrebujú. Celé to bolo v ľahkosti, išlo sa do hĺbok a v ženskej liečivej energii.

Mirunka HazuchováJógová a Hormonální Terapie. www.mirunka.sk

Dr. Monica Sicova is fantastic with groups and manages to hold powerful and beautiful energy for people’s processes. Her fire, integrity and senzitivity make every woman/participant feel seen and supported. I highly recomend attending her workshops. She brings deep healing and transformation.

O. Stoainovici Owner and Founder The Feminine, www.oanastoianovici.ro

Přihlaste se na ojedinělý Meditační Event ještě dnes